نتایج داوری مقالات

برای مشاهده نتایج داوری کلیک کنید

برای ثبت نام و واریز وجه از بخش پروفایل اقدام کنید

سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

3rd National Conference on

New Findings in Sport Sciences

18 اسفند 1396

اخبار و رویداد ها

درباره همایش

پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین و دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی با مشارکت ب